تبلیغات
پونی کلاب - پونی های روباتی(pony robat)پنج شب در اکوآستریا(five night at equestria)

پونی های روباتی(pony robat)پنج شب در اکوآستریا(five night at equestria)

شنبه 22 فروردین 1394 09:17 ق.ظ

By : پــ . . . ـــانیذ:)
،
این پست:برا پرتو^_^
خیـــلی ها فکـــر میکنن ما فقــط فایـــو نایت ات اپــل جک و 
ســـیکس نـایت ات پیـــنکی!
اما ما فـــــــآیو نــایت ات اکوستریا هم داریم!
بـــرای اول پســـت میخوام لبــخند روی لبـــاتون بیارم!
جــــــــــــــــــــــــون من ببینش!
الان ایـــن بدبخت پشت سرش(یخچـــال)رو نگاه کنه چی میشه؟
چـــــــــرا همش از این تیکه و از سامــست ترول میسازن؟
خــــوب برمیگردیم به پـــستمون!
گروه پونـــی های شیطان هم تـــوی ماجرای پـــونی های روباتی
نقـــش داره!
فقـــط با یک بی نظـــمی جــای آیینه ها باهم 
جـــــا به جــــــا میشن!
که مطمینم عکـــس هاش رو تــوی وب مهسا(پینکی روباتی)دیدید!
توی فایو نـــایت ات اکوستریا.....
هر نوع پونی وجود داره.......
پونی های انسانی،پونی های شیطان،دازلینگ،رینبومز،د تریکس و........
داستان مثل داستان رینبوراکس خودمونه اما به سبک روباتی
همه ی پونی ها از دنیاهاشون باهم کمک میکنن تا دشمن هاشون رو فراری بدن
گروه رینبومز(انیمل)گروه فردی(دازلینگ)رو شکست میدن
و از اکوستریا هم پونی ها 
نگـــــــهبان رو میترسونن و آزاد میشن
و تـــوی گروه پــونی ها هم 
پونی ها فردی رو شکست میدن!
و آخــــر داستان مثل همیشه......
آزادیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ!!!!

Comments : نظرات

Last edited: - -