پونی کلاب tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com 2018-06-24T05:39:32+01:00 mihanblog.com نظرسنجی :) 2015-11-11T17:36:45+01:00 2015-11-11T17:36:45+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/402 پــ . . . ـــانیذ:) اقا یک نظرسنجی براتون اوردم به نظرتون از بین این دوتا کدوم قشنگ تر و بهتره ؟1_انیمه2_رینبوراکسکدوم؟من که میگم...D:رینبوراکسD::|
اقا یک نظرسنجی براتون اوردم 

به نظرتون از بین این دوتا کدوم قشنگ تر و بهتره ؟

1_انیمه
2_رینبوراکس

کدوم؟
من که میگم...D:
رینبوراکسD:
:|

]]>
داستان طنز 2015-04-12T02:26:55+01:00 2015-04-12T02:26:55+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/397 پــ . . . ـــانیذ:) غزل خانـوم شما انتخاب نمی کنی من چه داستانی بزارم...یا نزارم....این وب مال خــودمه!خـــودمم انتخــاب میکنم چی بزارم.....اما اگه اینطوریه......باشه!اون داســـــتان هارو نمی زارم چون تو گفـــتی اما تو نگفیداستان جدید هم نزارم!این پسترش:اسم داستان:تعغیر کن-جا به جاژانر:هیجانی-طنزتعداد شخصیت ها:20پونی(توجه:من قبلا این داستان رو توی یکی از وبام میذاشتم) غزل خانـوم شما انتخاب نمی کنی من چه داستانی بزارم...
یا نزارم....این وب مال خــودمه!
خـــودمم انتخــاب میکنم چی بزارم.....اما اگه اینطوریه......
باشه!
اون داســـــتان هارو نمی زارم چون تو گفـــتی اما تو نگفی
داستان جدید هم نزارم!
این پسترش:
اسم داستان:تعغیر کن-جا به جا
ژانر:هیجانی-طنز
تعداد شخصیت ها:20پونی
(توجه:من قبلا این داستان رو توی یکی از وبام میذاشتم)
]]>
پونی های روباتی(pony robat)پنج شب در اکوآستریا(five night at equestria) 2015-04-11T05:47:59+01:00 2015-04-11T05:47:59+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/396 پــ . . . ـــانیذ:) این پست:برا پرتو^_^خیـــلی ها فکـــر میکنن ما فقــط فایـــو نایت ات اپــل جک و ســـیکس نـایت ات پیـــنکی!اما ما فـــــــآیو نــایت ات اکوستریا هم داریم!بـــرای اول پســـت میخوام لبــخند روی لبـــاتون بیارم!جــــــــــــــــــــــــون من ببینش!الان ایـــن بدبخت پشت سرش(یخچـــال)رو نگاه کنه چی میشه؟چـــــــــرا همش از این تیکه و از سامــست ترول میسازن؟خــــوب برمیگردیم به پـــستمون!گروه پونـــی های شیطان هم تـــوی ماجرای پـــونی های روباتینقـــش داره!فقـــط با یک بی نظـــمی جــای آیینه ها ب این پست:برا پرتو^_^
خیـــلی ها فکـــر میکنن ما فقــط فایـــو نایت ات اپــل جک و 
ســـیکس نـایت ات پیـــنکی!
اما ما فـــــــآیو نــایت ات اکوستریا هم داریم!
بـــرای اول پســـت میخوام لبــخند روی لبـــاتون بیارم!
جــــــــــــــــــــــــون من ببینش!
الان ایـــن بدبخت پشت سرش(یخچـــال)رو نگاه کنه چی میشه؟
چـــــــــرا همش از این تیکه و از سامــست ترول میسازن؟
خــــوب برمیگردیم به پـــستمون!
گروه پونـــی های شیطان هم تـــوی ماجرای پـــونی های روباتی
نقـــش داره!
فقـــط با یک بی نظـــمی جــای آیینه ها باهم 
جـــــا به جــــــا میشن!
که مطمینم عکـــس هاش رو تــوی وب مهسا(پینکی روباتی)دیدید!
توی فایو نـــایت ات اکوستریا.....
هر نوع پونی وجود داره.......
پونی های انسانی،پونی های شیطان،دازلینگ،رینبومز،د تریکس و........
داستان مثل داستان رینبوراکس خودمونه اما به سبک روباتی
همه ی پونی ها از دنیاهاشون باهم کمک میکنن تا دشمن هاشون رو فراری بدن
گروه رینبومز(انیمل)گروه فردی(دازلینگ)رو شکست میدن
و از اکوستریا هم پونی ها 
نگـــــــهبان رو میترسونن و آزاد میشن
و تـــوی گروه پــونی ها هم 
پونی ها فردی رو شکست میدن!
و آخــــر داستان مثل همیشه......
آزادیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ!!!!


]]>
عکس های منتشر شده+خبر 2015-04-10T06:19:43+01:00 2015-04-10T06:19:43+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/395 پــ . . . ـــانیذ:) دوتـــا عکس یـآفتم:)که البــته بازم دارم امـــآ دیدم دزدهــآزیادن.....پس این دوتـآ رو اسم نوشتــماین اولی:تــوضیحات عکـس:اینجـآ صحنه ای هستــش کهاپل جـ×ـ×ـک داره ســآلن نمایشجدیــد رو بـــه توآیـ*ـــ*ـلایت نشون میـــده!دومـــی:تـــوضیـحات:اینجـــآ یه شعـــر میخونــن و یه تیــکه هم یـه ژست میگیرن...از ایــن تیکه تیکه یه هـــر پونی بود.....امـــآ توی ایـن تیکه فـــ#ـــ#ــلی و ریــ@ـــ@ـــنبو هستــن! دوتـــا عکس یـآفتم:)
که البــته بازم دارم امـــآ دیدم دزدهــآ
زیادن.....پس این دوتـآ رو اسم نوشتــم
این اولی:
تــوضیحات عکـس:اینجـآ صحنه ای هستــش که
اپل جـ×ـ×ـک داره ســآلن نمایش
جدیــد رو بـــه توآیـ*ـــ*ـلایت نشون میـــده!
دومـــی:

تـــوضیـحات:اینجـــآ یه شعـــر میخونــن و یه تیــکه هم یـه ژست میگیرن...
از ایــن تیکه تیکه یه هـــر پونی بود.....
امـــآ توی ایـن تیکه فـــ#ـــ#ــلی و ریــ@ـــ@ـــنبو هستــن!
]]>
shimmer(شیمر) 2015-04-10T02:41:53+01:00 2015-04-10T02:41:53+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/394 پــ . . . ـــانیذ:) چه خبر گوگولی ها!میخوام توضیح بدم درمورد شیمر-------------------------------------------------------شیمر تو وجود سانستسانست دارای حرکت شیمره!اصن کلی بگم معنیه شیمر چیه......ما میگیم تعقیر شیمیایییا فیزیکی......اما اونا به تعقیر های خودشون میگنشیمر!(تعقیر شیمری|: )شاید فکر کنین دروغه اما باور کنین راست میگم......سانست نفرین شده تا وقتی خورشید غروب کنه تبدیل به شیطان بشه!تو عکس بالا ساعت دوازه داره میشه.به وقت آمریکا ساعت12آفتاب غروب میکنه.......برای همین سانست تا ساعت12وقت دارهاما اون خودش رو ک
چه خبر گوگولی ها!
میخوام توضیح بدم درمورد شیمر
-------------------------------------------------------
شیمر تو وجود سانست
سانست دارای حرکت شیمره!
اصن کلی بگم معنیه شیمر چیه......ما میگیم تعقیر شیمیایی
یا فیزیکی......اما اونا به تعقیر های خودشون میگن
شیمر!(تعقیر شیمری|: )
شاید فکر کنین دروغه اما باور کنین راست میگم......
سانست نفرین شده تا وقتی خورشید غروب کنه تبدیل به شیطان بشه!
تو عکس بالا ساعت دوازه داره میشه.به وقت آمریکا ساعت12
آفتاب غروب میکنه.......برای همین سانست تا ساعت12وقت داره
اما اون خودش رو کنترل میکنه و این بار تبدیل میشه آنجل به جای دایمن
اگه توجه کنین میبینین که اون با حرکت خورشید 
تبدیل میشه
خوب اما توی شعر مای پست ایز نات تو دی
تونست با تعقیرش کنار بیاد و به جای دایمن تبدیل
بشه به آنجل........
البته به معنای اصل تعقیر نیستا......
مثلا میشه گفت معنی سانست شیمر میشه
غروب آفتاب!
]]>
بیوگرافی روبا شای 2015-04-07T04:57:15+01:00 2015-04-07T04:57:15+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/393 پــ . . . ـــانیذ:) خوب دوستان عکس های شخصیت هارو درست کردم!مثلا اینا هم به قیلمن دیه!باید عکس داشته باشن خو!بیوگرافی روبا شای(ربات خجالتی)رو گذاشتمنام:روبا شایدوست صمیمی:رینبو گو(رینبو برو)جانشین:فلاترشایسرنوشت:اون میگه سرنوشتش اشتباه شده.....طوری که اون نبایدربات میبوده....همیشه موهاش جلوی صورتشه تا سیم پیچی هایصورتش معلوم نباشه!نصیحت فلاترشای به اون:زندگی همیشه خوب و بد داره....اما یاد بگیر از خوبی هاش یاد بگیری
خوب دوستان عکس های شخصیت هارو درست کردم!
مثلا اینا هم به قیلمن دیه!باید عکس داشته باشن خو!
بیوگرافی روبا شای(ربات خجالتی)رو گذاشتم
نام:روبا شای
دوست صمیمی:رینبو گو(رینبو برو)
جانشین:فلاترشای
سرنوشت:اون میگه سرنوشتش اشتباه شده.....طوری که اون نباید
ربات میبوده....همیشه موهاش جلوی صورتشه تا سیم پیچی های
صورتش معلوم نباشه!
نصیحت فلاترشای به اون:زندگی همیشه خوب و بد داره....
اما یاد بگیر از خوبی هاش یاد بگیری
]]>
اسماشون؟؟؟؟؟؟ 2015-04-01T01:54:35+01:00 2015-04-01T01:54:35+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/392 پــ . . . ـــانیذ:) بچه ها من میخوام یه فیلم پونی بسازم!برا همه شخصیت ها اسمگذاشتم جز این دوتا!(جانشین پینکی)و ایشون جانشین فلاترشای(اما رباته)اسماشون رو چی بزارم؟برای جانشین پینکی خودم پیشنهاد میکنم پینک کیکولی اون یکی................ بچه ها من میخوام یه فیلم 
پونی بسازم!برا همه شخصیت ها اسم
گذاشتم جز این دوتا!
(جانشین پینکی)
و ایشون جانشین فلاترشای(اما رباته)
اسماشون رو چی بزارم؟
برای جانشین پینکی خودم پیشنهاد میکنم پینک کیک
ولی اون یکی................
]]>
آهنگ رینبوراکس جدید!!!!!! 2015-03-31T23:38:10+01:00 2015-03-31T23:38:10+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/391 پــ . . . ـــانیذ:) به امام هشتم دارم ز خوشحالی قش میکنمممبه اماممممممممممممممدارم نفس نفس میزنم خالمم داره میگه نت چرا سرعتش کمه|:واییییییببینیدش:[]من اولین کسی هستم که گذاشتمش!تازه اگه نظر بدید براتون دوبلش میکنم!کیا موافقن این و این پایینی رو دوبله کنم؟؟[]آقا اینم توی رینبوراکس جدید هس!خیلی قشنگه!موندم کدوم رو دوبله کنم!شما بگید[] به امام هشتم دارم ز خوشحالی قش میکنممم
به امامممممممممممممم
دارم نفس نفس میزنم خالمم داره میگه نت چرا سرعتش کمه|:
وایییییی
ببینیدش:
[]
من اولین کسی هستم که گذاشتمش!
تازه اگه نظر بدید براتون دوبلش میکنم!
کیا موافقن این و این پایینی رو دوبله کنم؟؟
[]
آقا اینم توی رینبوراکس جدید هس!
خیلی قشنگه!
موندم کدوم رو دوبله کنم!
شما بگید
[]
]]>
پونی ها با طرح رنگین کمانی! 2015-03-31T00:14:14+01:00 2015-03-31T00:14:14+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/390 پــ . . . ـــانیذ:) یا امام زاده پاستیللامصب چه باحالن!جون من ببین!با این طرح زیاد دارم عکس ازشون!قشنگ نیستن؟؟؟ یا امام زاده پاستیل
لامصب چه باحالن!
جون من ببین!

با این طرح زیاد دارم عکس ازشون!
قشنگ نیستن؟؟؟
]]>
برگشتم!(من و پرلا)حالا حالا ها تو شمالیم! 2015-03-30T23:49:53+01:00 2015-03-30T23:49:53+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/389 پــ . . . ـــانیذ:) دوستان گل من برگشتم! دلم براتون تنگ شده بود! آقا.... من تازه گی ها چسبیدم به شش شب با............ بعله دیه!میدونین خودتون! البته من هنوز که هنوزه تو شمالم اما بابام گف بد نیست تو ویلا هم نت باشه! برا همین من الان تو نت برگشتم! وعضیت الان من: پرلا خانوم داره فضولی میکنه(دخترخالمه) رونیکا داره کرم میریزه(دختر دخترخالمه) کـــــــــــل فامیل دارن بفرمایید شام میبینن و میخندن(ای....) منم داره ویدیو اپلود میکنم! میخوایم تو پست بعدی(شاید)توصیف بازی 6شب با پینکی رو با پرلا براتون ت

دوستان گل من برگشتم!
دلم براتون تنگ شده بود!
آقا....
من تازه گی ها چسبیدم
به شش شب با............
بعله دیه!میدونین خودتون!
البته من هنوز که هنوزه تو شمالم
اما بابام گف بد نیست
تو ویلا هم نت باشه!
برا همین من الان تو نت برگشتم!
وعضیت الان من:
پرلا خانوم داره فضولی میکنه(دخترخالمه)
رونیکا داره کرم میریزه(دختر دخترخالمه)
کـــــــــــل فامیل دارن بفرمایید شام میبینن و میخندن(ای....)
منم داره ویدیو اپلود میکنم!
میخوایم تو پست بعدی(شاید)توصیف بازی 6شب با پینکی رو
با پرلا براتون توضیح بدیم و بزاریم!
.
.
.
.
.
تعداد کسایی که الان تو شمالیم:33نفر|:
همشونم دارن از نت برای وایبرشون استفاده میکنن
پس سرعت نت کمه|:


]]>
دانلود بازی شش شب با پینکی!(هرکی لینکش رو بزاره تو وبش=هک)چند دزد گرامی داریم برید تو بخش دزد ها ببینید 2015-03-27T22:00:25+01:00 2015-03-27T22:00:25+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/388 پــ . . . ـــانیذ:) برا دانلود بکلیکید رو زیری! برا دانلود بکلیکید رو زیری!
]]>
کدوم خوشگل تره؟ 2015-03-27T21:34:47+01:00 2015-03-27T21:34:47+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/387 پــ . . . ـــانیذ:) کدوم خوشگل تره؟زرد:9رایبنفش:11رای
کدوم خوشگل تره؟
زرد:9رای
بنفش:11رای
]]>
رسم های گالا بیگ گالا(سوال های امتحان مدرسه هم هست)م-م(مهم) 2015-03-26T07:35:10+01:00 2015-03-26T07:35:10+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/385 پــ . . . ـــانیذ:) آیا تاحالا به مهمونی گالا بزرگ رفتید؟جایی که تمام آرزو ها به حقیقت می پیوندد!گالا چیست؟سالن مهمونی و حیاط بزرگ مهمونیرا گالا نام میزارند!رسم و رسوم گالا:در گالا همه لباس های زرغ و برقیبا دامن های پفی و دامن هایی که پاینشون گل دوزیشده باشن میپوشن!در گالا....همه با ریتمه راه میرند.....وسط راه برای پرنسس سلستیا باید باز باشه....و همینطور همه برای بدرقه باید یکی یکی به سالن گالا بیایندو سلام کنند!لباس های گالا چه گونه باشند؟حتما باید دارای یقه،گلدوزی پایین دامن،کفش و......باشد!نمونه: آیا تاحالا به مهمونی گالا بزرگ رفتید؟
جایی که تمام آرزو ها به حقیقت می پیوندد!
گالا چیست؟
سالن مهمونی و حیاط بزرگ مهمونی
را گالا نام میزارند!
رسم و رسوم گالا:
در گالا همه لباس های زرغ و برقی
با دامن های پفی و دامن هایی که پاینشون گل دوزی
شده باشن میپوشن!
در گالا....
همه با ریتمه راه میرند.....
وسط راه برای پرنسس سلستیا باید باز باشه....
و همینطور همه برای بدرقه باید یکی یکی به سالن گالا بیایند
و سلام کنند!
لباس های گالا چه گونه باشند؟
حتما باید دارای یقه،گلدوزی پایین دامن،کفش و......باشد!
نمونه:

]]>
سیکس نایت ات پینکی!!!!(شیش شب با پینکی)پنج شب با فردی به سبک پونی رسید!!!(بخون مهمه!!!) 2015-03-25T21:25:50+01:00 2015-03-25T21:25:50+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/386 پــ . . . ـــانیذ:) بچه ها اومدم پس از قرنی آپ کنمتا لب تاب رو روشن کردم دیدم یه باکس به نامSNAPکه عکس رری اونت روشه هستش....میدونستم داداشم برام دانلود کرده ازش پرسیدم:داداششش جونممممم!!ممنون!از کجا آوردیش؟؟؟گفت:خوب راستش رو بگم دیدم تو زیاد میری تو وب دانشکده ی پینکی مین با خودم گفتم این وبه چیه؟؟؟رفتم توش دیدم بازی پنج شب در فردی رو کردن سبک پونی....گفتم برات دانود کنم برا همین رفتم از دوستای خارجیم پرسیدم کسیلینکش رو داره؟؟؟و اونا هم گفتن آره....بعد برات دانلود کردم^_^ببینیدششش:اگه عکسش واضح نیست اینو بچه ها اومدم پس از قرنی آپ کنم
تا لب تاب رو روشن کردم دیدم یه باکس به نام
SNAP
که عکس رری اونت روشه هستش....
میدونستم داداشم برام دانلود کرده ازش پرسیدم:
داداششش جونممممم!!ممنون!از کجا آوردیش؟؟؟
گفت:
خوب راستش رو بگم دیدم تو زیاد میری تو وب دانشکده ی 
پینکی مین با خودم گفتم این وبه چیه؟؟؟
رفتم توش دیدم بازی پنج شب در فردی رو کردن سبک پونی....
گفتم برات دانود کنم برا همین رفتم از دوستای خارجیم پرسیدم کسی
لینکش رو داره؟؟؟و اونا هم گفتن آره....بعد برات دانلود کردم^_^
ببینیدششش:
اگه عکسش واضح نیست اینو ببینید:
معنیه اسم باکس:
Sیعنی سیکس
Nیعنی نایت
Aیعنی ات
Pیعنی پینکی!
وقتی روش میزنم
بازی رو لودینگ میکنه....
و بعدش میره داخل 
بازی!!!
(عکس سارا و خواهرش مهسا رو میاره!)
منظورم اینه عکس پینکی رباتی و بعدش سانست رو میاره!
خب اگه نظرات این پست باااااااااااااااالا
باشه براتون بازی رو آپلود میکنم تا دانلودش کنید!
فقط به پینکی رباتی(مهسا)سریعتر از موعودمیدم چون میدونم اون عشقش
پونی های روباتیه!
ممنون پونی های روباتی باحال:)
]]>
شما چه طورید؟ 2015-03-20T09:20:50+01:00 2015-03-20T09:20:50+01:00 tag:http://mylittlepony2019.mihanblog.com/post/382 پــ . . . ـــانیذ:) شما چه طورید؟
شما چه طورید؟
]]>